facebook

Сертифікати ISO

Отримання сертифікатів відповідності стандарту ISO

1 березня 2012 року ТОВ завод побутової хімії "СВ" пройшов сертифікацію свого виробництва за стандартами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS-OHSAS 18001:2007

Система менеджменту якості

ISO 9001:2015 - універсальна основа для побудови системи менеджменту якості в будь-якій організації незалежно від сфери діяльності, технологій, що використовуються, кваліфікації та кількості співробітників.

Для того, щоб успішно керувати організацією та забезпечувати її функціонування, необхідно спрямовувати та контролювати її діяльність систематично і відкрито.

Успіху можна досягти завдяки впровадженню та актуалізації системи менеджменту, розробленої для постійного поліпшення показників діяльності, з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін.

Стандарт ISO 9001:2015 включає критерії для незалежної сертифікації системи менеджменту якості організації, дозволяючи продемонструвати зовнішнім зацікавленим сторонам гарантії мінімізації ризиків.

Менеджмент якості, відповідно до ISO 9001:2015, передбачає застосування "процесного підходу", коли моделюється та впроваджується найбільш оптимальний ланцюг "перетворень - процесів", який гарантує, що потреби замовників сприймаються в організації та втілюються в послугу без спотворення.

Система екологічного менеджменту

Доказ Нашої відповідальності перед природою та середовищем, в якому ми живемо.

ISO 14001:2015 - міжнародно-визнаний стандарт, який встановлює вимоги до Системи Екологічного Менеджменту.

Стандарт ISO 14001:2015 пропонує простий, гармонійний підхід до керування охороною навколишнього середовища, що може застосовуватись для всіх організацій в різних країнах світу.

Даний стандарт сумісний зі стандартами ISO 9001:2015, стандартом OHSAS 18001:2007 та іншими стандартами на системи менеджменту.

Стандарт ISO 14001:2015 містить в собі всі елементи типової системи керування, такі як стратегія, мета та завдання, програма менеджменту, оперативний контроль, моніторинг та оцінка, навчання, внутрішні аудит та аналіз менеджменту.

Основна увага даного стандарту зосереджена на вимозі до організацій, що його виконують, визначити всі свої екологічні аспекти, відповідні підходи до охорони навколишнього середовища та оцінити які з них є найважливішими.

Аудити та коригувальні дії гарантують безперервне вдосконалення основних процесів системи екологічного менеджменту.

Аналіз керування Системою Екологічного Менеджменту та її окремих елементів забезпечує постійну відповідність, компетентність і ефективність усієї екологічної програми підприємства.

Системи менеджменту професійної безпеки та здоров'я

Система менеджменту, що відповідає системі OHSAS, не підміняє та не заміняє нормативні вимоги, затверджені на законодавчому рівні, вона їх доповнює та вводить системність у процес керування виробничими ризиками.

OHSAS 18001:2007 - Occupational Health and Safety Management Systems - міжнародний стандарт, в якому встановлені загальні вимоги керування безпекою та здоров'ям працюючого персоналу.

Система менеджменту підприємства, побудована та сертифікована відповідно до вимог OHSAS 18001:2007, дає можливість підприємству створити систему менеджменту професійною безпекою і здоров'ям, що дозволяє:

 • здійснювати контроль за небезпечними виробничими чинниками;
 • керувати ризиками, що виникають у процесі виробничої діяльності;
 • забезпечити безпеку працівників;
 • запобігати виникненню інцидентів, аварій, позаштатних ситуацій;
 • знижувати втрати від невідповідної діяльності;
 • інтегруватися з діючими на підприємстві системами менеджменту;
 • внести позитивні зміни в імідж підприємства.

 

Етапи впровадження:

 • Діагностика та планування робіт;
 • Проектування системи менеджменту професійною безпекою та здоров'ям;
 • Розробка політики організації з професійної безпеки та здоров'я;
 • Ідентифікація можливих небезпек;
 • Визначення ступеня значимості цих небезпек за певною методикою, класифікація ризиків;
 • Встановлення методів контролю;
 • Визначення цілей та розробка програми для їх реалізації;
 • Ідентифікація вимог законодавства та оцінка їх дотримання;
 • Введення в дію і аудит;
 • Визначення результативності та ефективності системи, що створюється;
 • Отримання сертифікату відповідності створеної системи.

 

Переваги OHSAS:

 • Зменшення прямих і непрямих витрат бізнесу;
 • Зменшення людських витрат від нещасних випадків і захворювань;
 • Зменшення ймовірності судових витрат;
 • Покращення іміджу підприємства;
 • Поліпшення морального клімату в компанії.


Глибоке розуміння ризиків і небезпек на робочому місці сприяє кращій участі персоналу в Системі та підвищує рівень культури персоналу та компанії в цілому.

Блог
01.12.2023

Универсальное моющее средство ТМ "SAMA"

З 01 грудня 2023 р. розпочато виробництво Крему універсальнго для чищення "Лимон" під торговою маркою "SAMA".

Детальніше>>


20.11.2023

Универсальное моющее средство ТМ "SAMA"

З 20 лситопада 2023 р. розпочато виробництво Універсального засобу для догляду за меблями «Поліроль-антипил» ТМ "SAMA".

Детальніше>>

01.11.2023

Универсальное моющее средство ТМ "SAMA"

З 01 листопада 2023 р. розпочато виробництво Кисневого відбілювача під торговою маркою "SAMA".

Детальніше>>


01.10.2023

Универсальное моющее средство ТМ "SAMA"

З 1 жовтня 2023 р. розпочато виробництво Універсального очищувача з запахом лимона під торговою маркою "SAMA".

Детальніше>>


01.09.2023

Универсальное моющее средство ТМ "SAMA"

З 1 вересня 2023 р. розпочато виробництво нових видів продукції у флаконах масою 1250 г. під торговою маркою "SAMA".

 

Детальніше>>